אדוה דרור_בגוף ראשון_1.jpg

בגוף ראשון, 1 | 2021

In First Person, 1 | 2021

אדוה דרור_בגוף ראשון_3.jpg

בגוף ראשון, 3 | 2020

In First Person, 3 | 2020

אדוה דרור_בגוף ראשון_2.jpg

בגוף ראשון, 2 | 2021

In First Person, 2 | 2021

אדוה דרור_בגוף ראשון_4.jpg

התקופה הורודה | 2021

Period Rose | 2021

DO9A8469.jpg

Untiteld | 2021

ללא כותרת | 2021